my wish to you <3 )O(

Standard

May you have a wonderful day with the sun in your heart,
may you have a smile in your eyes and a helping hand,
may you have a healend gesture a glance at those who need it,
may you be in a position and with passion and compassion to live
may your Light and Love radiate to everyone you meet ,
May You be able to forgive and reconcile,
may you be successful in all the good that you do,
May you be blessed with protection and guidance of true Angels.
May all your good wishes and good dreams will be fulfilled.
Blessed be) O (♥  Copyright : M.C.H. van Vliet

Moge jij een heerlijke dag hebben met de zon in je hart ,
moge jij een glimlach in je ogen en een helpende hand hebben,
moge jij een healend gebaar een healende blik naar degenen die het nodig hebben .                                                      
moge je in staat zijn in en met passie en mededogen te leven ,                                                                                        moge jij Het Licht en DeLliefde uitstralen bij een ieder die jij tegen komt,                                                                            moge jij in staat zijn om te kunnen vergeven en te verzoenen,                                                                                                 moge jij succesvol zijn in al het goede dat jij doet,                                                                                                                       Moge jij gezegend zijn met bescherming en begeleiding van ware Engelen .                                                                       Moge al jouw goede wensen en goede dromen vervuld gaan worden .                                                                             Blessed be )O( ❤  Copyright : M.C.H. van Vliet

 

blessed561